Udgravning ved Søndergård (HAM4406)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede resterne af en teglovn fra 1800-tallet, stolpehulllerne efter en ottekantet bygning henover ovnen samt stolpehuller fra to ladebygninger. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.