Udgravning ved Søndergård (HAM4403)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede to gårdsanlæg fra førromersk jernalder (150-50 f.Kr.) bestående af to hovedhuse og flere økonomibygninger. Derudover fandtes en keramikovn, fem brønde og flere gruber. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.