Udgravning ved Søndergård


Graveske & rapport

Intro

Der blev ved besigtigelsen konstateret en enkelt kogestensgrube fra oldtid.