Udgravning ved Sølyst (MKH1185)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for råstofudvinding. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra ældre bronzealder (1800-1000 f.Kr.). Til huset hører også tre kogestensgruber. Undersøgelsesår 2003.