Udgravning ved Søllinge Boldbane


Graveske & rapport

Intro

Hermed foreligger bygherrerapport for OBM 2523 Sødinge Boldbane. Rapporten bygger på prøvegravning foretaget i oktober 2006 af Odense Bys Museer. Prøvegravning, beretning og bygherrerapport er, jf. Museumsloven, financieret af bygherre. Der fremkom ingen anlæg af kulturhistorisk interesse.