Udgravning ved Sølling Boldbane etape II


Graveske_og_rapport_01

Intro

Bygherrerapprt for OMB 2523 Sølling Boldbane etape II. Arkæologisk forundersøgelse af i alt 37.000 kvm forud for anlægsarbejde. Der er på et delområde påvist bebyggelsesspor fra sandsynligvis yngste jernalder eller middelalder og på den baggrund indstillet et ca. 1350 kvm stort areal til udgravning.