Udgravning ved Søholms Mark


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der fundet enkelte gruber, kogestensgruber og stolpehuller fra forhistorisk tid. Der var pletvist bevaret tynde kulturlag i små, naturlige lavninger. Der var derfor ikke grundlag for at indstille området til yderligere undersøgelse.