Udgravning ved Søballe


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelsen af vejtracéet afdækkede mange større og mindre nedgravninger, som muligvis stammer fra middelalder og nyere tid. I søgegrøfterne blev der afdækket få ikke nærmere daterede gruber fra middelalder eller nyere tid.