Udgravning ved Særslev Nord


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse og egentlig arkæologisk undersøgelse blev der erkendt en gravplads med brandgrave, der var i brug fra yngre bronzealder til yngre romersk jernalder.