Udgravning ved Rynkebyvej Vest


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen af Rynkebyvej Vest fandtes omfattende bopladsspor fra romersk jernalder samt en gravplads med en jordfæstegrav og 11 urnegrave. Desuden fandtes rester af bebyggelse fra Rynkebys ældste historie fra perioden omkring 800-1200 e. Kr.