Udgravning ved Rynkeby Mølle


Graveske & rapport

Intro

Herved afdækkedes og udgravedes ca. 120 hustomter med tilhørende skel- og hegnsforløb. Den overvejende del af bebyggelsen kan dateres til vikingetid og middelalder, men flere hustomter og gruber kunne dateres til ældre og yngre jernalder.