Udgravning ved Rundemølle (HAM4801)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af faunapassage. Udgravningen afdækkede en kraftig tømmerkonstruktion, der formodes at være del af en mølledæmning med overløb fra 17-1800-tallet. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.