Udgravning ved Rugmarken (HAM4767)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning af parcelhusgrunde. Udgravningen afdækkede en mindre del efter en landsby fra ældre germansk jernalder med mindst syv gårdsenheder og mange huskonstruktioner og hegnsforløb. Undersøgelsesår 2010.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.