Udgravning ved Rughøjvej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen fandtes ingen væsentlige arkæologiske spor af kulturhistorisk værdi, og området blev derfor frigivet til videre anlægsarbejde.