Udgravning ved Ruerne


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM5956 Ruerne. Arkæologisk forundersøgelse af bopladsområde fra ældre jernalder og spredte anlægsspor fra oldtid i kloaktracé. Arkæologisk Rapport nr.416, 2013.