Udgravning ved Rousehøjvej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse fremkom bebyggelssspor i form af stolpehuller og gruber. Bebyggelsen på stedet tæller tre langhuse, en treskibet økonomibygning, en staklade samt tre hegnsforløb af sadeltagstype.

På baggrund af hustypologi dateres bebyggelsen til yngre romersk eller ældre germansk jernalder. På stedet findes også enkelte gruber med keramik fra førromersk og ældre romersk jernalder. Bebyggelsen tolkes som en enkeltgård i tre faser, der har været omgivet af sadeltagshegn i alle faser.