Udgravning ved Rollehøjs Ager


Graveske & rapport

Intro

OBM 4425 Rollehøjs Ager, Davinde Sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for grusindvinding. Arkæologisk rapport nr. 338, 2011, af arkæolog Allan B. Andersen