Udgravning ved Rolfsted Mølle (Rolsted Mølle)


Graveske & rapport

Intro

Umiddelbart syd for den nuværende mølle i Rolsted, blev udgravet halvdelen af et mølleanlæg med tilhørende trækonstruktioner og en dæmning, der stødte op til møllen sydvestfra. Møllens anlæggelsestidspunkt ligger nok efter 1250 udfra de få fund at dømme.

Af fund fremkom bla. en massiv fodrem der antageligt har holdt mølletruget, en langtandskam, dele af et flækket, enkeltringet møllehjul, et muligt stykke af et tandhjul, desuden blev der fundet et helt mølleblad, og et andet fragment af et sådant. Møllen blev nedlagt i 1700-tallet, og området over selve møllen blev hurtigt påført tykke, homogene jordlag.Området bliver anlagt til have engang i starten af 1900-tallet, og er det stadigt.