Udgravning ved Ringe Golfbane


Graveske & rapport

Intro

For at overskueliggøre resultaterne af undersøgelsen er afgrænset 14 områder inden for hvilke de fleste fund koncentrerer sig. Dertil kommer nogle løstliggende gruber - hovedsageligt kogestensgruber.