Udgravning ved Ribjerg


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom fire sikre brøndanlæg, tretten koge- eller kogestensgruber og toogfyrre gruber af uvis funktion, hvoraf mange var sekundært opfyldt med affald. Lokaliteten dateres til perioden fra den mellemste del af førromersk jernalder til begyndelsen af ældre romersk jernalder.