Udgravning ved Revslund (HAM4392)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for staldbyggeri. Udgravningen afdækkede bunden af en ovn opbygget i munkesten samt flere spredtliggende stolpehuller og spor efter et middelalderligt marksystem. Ovnen kan dateres til 1150-1300 e. Kr. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.