Udgravning ved Ravnekærlund


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen belv der fundet to dårligt bevarede anlæg der formentlig er fra oldtiden. Hovedresultatet af forundersøgelsen blev dermed, at der på arealet kun var muligt at spore en yderst sparsom forhistorisk aktivitet.