Udgravning ved Ravnegaard Syd


Graveske & rapport

Intro

Enkelte steder blev der fundet mulige gruber og stolpehuller. Disse var dog ikke bevarede i en sådan grad eller mængde at det blev anset for nødvendigt at foretage en arkæologisk udgravning da de ikke kunne knyttes til nogen konstruktion.