Udgravning ved Rørmose (HAM1082)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en ny gasledning mellem Egtved og Ellund. Udgravningen afdækkede et muligt hus fra yngre stenalder (3400-1800 f.Kr.) samt lille treskibet hus fra ældre jernalder (100 f.Kr.-100 e.Kr.) Undersøgelsesår 2012.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.