Udgravning ved Rønnehøjgård


Graveske & rapport

Intro

Der blev ikke registreret spor efter forhistorisk aktivitet på lokaliteten. Der blev afdækket i alt 47 fyldskifter, men de tolkes alle som henholdsvis naturligt aflejrede fyldskifter eller drængrøfter fra nyere tid.