Udgravning ved Ræveskov I (HAM4860)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede et treskibet hus fra yngre førromersk jernalder (150-50 f.Kr.), samt andre bopladsspor - heriblandt to jernudvindingsovne. Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.