Udgravning ved Ræveskov III (HAM4979)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede et stort udsmidslag fra sen førromersk til ældre romersk jernalder. Laget indeholdt store mængder keramik og dyreknogler. Undersøgelsesår 2010

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.