Udgravning ved Rævebakkevej


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af et areal på ca 2 ha stødende op til fredet gravhøj, fremkom ingen fyldskifter af arkæologisk interesse, der fremkom løsfund i form af flint samt, indenfor fredningszonen detektorfund fra ældre bronzealder, ældre romersk jernalder og middelalder.