Udgravning ved Plouggårdsvej


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen blev der undersøgt gårde, grøfter og dyrkningssystemer fra ældre middelalder, en urnegrav fra yngre bronzealder samt spredte kogestensgruber som dateres til oldtid. Denne udgravning har 2 rapporter.