Udgravning ved Petersborg Øst (v. Stat-Ene-vej)


Graveske & rapport

Intro

Som følge af kommende byggeri på arealet i Fraugde sogn blev der den 19. februar 2007 foretaget en arkæologisk forundersøgelse ved Odense Bys Museer. Ved forundersøgelsen blev der ikke konstateret forhistoriske spor.