Udgravning ved Pedersminde 4 (MHK1173)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for ønske om grusindvinding. Udgravningen afdækkede to treskibet langhus fra førromersk jernalder (500 - 50 f.Kr.), samt flere gruber med keramik. Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.