Udgravning ved Pedersminde 2 (MKH1171)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for ønske om grusindvinding. Udgravningen afdækkede en urnegravplads fra ældre romersk jernalder (50 f.Kr. - 150 e.kr.), samt en jordfæstegrav fra jernalder/vikingetid. Undersøgelsesår 2003

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.