Udgravning ved Pedersminde 1 (MKH1170)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for ønske om grusindvinding. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra ældre romersk jernalder (50 f.Kr. - 150 e.kr.), samt flere økonomibygninger. Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.