Udgravning ved Overvejen Vest


Graveske & rapport

Intro

Forud for byggemodning foretog museet en prøvegravning af det berørte areal. Ved undersøgelsen fremkom ingen spor efter forhistorisk aktivitet på arealet og prøvegravningen gav således ikke anledning til yderligere undersøgelser.