Udgravning ved Over Jernhyt (HAM4940)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for etablering af staldbygning. Udgravningen afdækkede et langhus fra ældre bronzealder (1300 f.Kr. - 1100 f.Kr.) med bopladsgruber samt et langhus fra yngre bronzealder (700 f.Kr. - 500 f.Kr.). Undersøgelsesår 2009.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.