Udgravning ved Odensevej, Rynkeby


Graveske & rapport

Intro

Under forundersøgelsen fremkom der spredte gruber på området, hvoraf nogle kunne dateres til førromersk jernalder. På den højestliggende del fremkom et tre-skibet langhus samt dele af økonomibygninger samt hegn.