Udgravning ved Odense Kanalforbindelse


Graveske & rapport

Intro

Forundersøgelsen afdækkede spredte anlægsspor i form af nedslidte stolpehuller samt gruber også to områder med velbevarede stolpehuller fra mindst 5 konstruktioner, heraf fire udaterede konstruktioner - muligvis bronzealder/ældre jernalder.