Udgravning ved Odense Havn afløbssystem


Graveske & rapport

Intro

Under prøvegravning blev ikke påtruffet nogen anlæg i de to søgegrøfter. Undergrunden havde dog spredte nistre af trækul og tegl. Også undersøgelse længst mod nord viste ingen resultater af historisk værdi.