Udgravning ved Odense Adelige Jomfrukloster


Graveske & rapport

Intro

I forbindelse med undersøgelsen i marts 2009 fremkom faste bygningslevn fra østfløjen i den senmiddelalderlige bispegård opført 1504-8, i form af murforløb, fundamenter og brolagte gulve.