Udgravning ved Nytoft A (HAM4581)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede en boplads fra bronzealderen (1800-500 f.Kr.) samt en lille gravplads med to urnegrave fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder (1000-300 f.Kr.). Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.