Udgravning ved Nyhave


Graveske & rapport

Intro

Efter forudgående prøvegravning foretog OBM en egentlig udgravning af den resterende højrest. Et op til 2½ m tykt lag højfyld lod formode, at der kunne være velbevarede grave i højen, hvilket desværre ikke viste sig at være sagen.