Udgravning ved Nyborg Slot


Graveske & rapport

Intro

Ved opgravninger til kloakledninger langs sydsiden af Danehofkroen og i en nord-syd-orienteret grøft midt gennem græsplænen i slotsgården til Nyborg Slot blev der registreret en lagfølge af intakte fyldlag samt undergrundsniveauet.

Ved overvågningen af opgravningerne til ny belysning på Nyborg Slot blev der ikke observeret andet end nyere tids opfyld (dog med rester af middelalderlige byggematerialer) i grøfterne. De manglende resultater skyldtes, at opgravningerne kun var 55-70 cm dybe, idet der sagtens kan ligge noget under opgravningsniveau.