Udgravning ved Nyborg Befæstning


Graveske & rapport

Intro

Ved tilsynet med opgravninger til kanonfundamenter på den sydlige del af Dronningens Bastion blev der konstateret original voldfyld fra 1660´erne 15-20 cm under overfladen.