Udgravning ved Nybøl sogneskel (HAM4728)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede sogneskellet mellem Nybøl og Dybøl sogne, der dateres til middelalderen, samt et nu sløjfet vejforløb fra historisk tid. Undersøgelsesår 2010

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.