Udgravning ved Nr. Løgum Kirke (HAM1913)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udvidelse af manskabsbygning. Udgravningen afdækkede to etskibede langhuse fra vikingetid/tidlig middelalder (1000-1200 e.kr.). Derudover flere grubehuse fra vikingetid, med fund af keramik. Undersøgelsesår 2004.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.