Udgravning ved Nedermølle


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen blev der fundet spor efter flere dræningsgrøfter og nogen mulige stolpehuller. Der blev ved forundersøgelsen ikke fundet nogen væsentlige jordfaste- eller andre fortidsminner som krævde videre undersøgelse.