Udgravning ved Nedergade m.fl.


Graveske & rapport

Intro

Odense Bys Museer overvågede i oktober 2006 Odense Vandselskabs udskiftning af vandledninger i de middelalderlige gader Nedergade, Provstegade, Adelgade og Påskestræde. I 7 huller/ felter blev registreret kulturlag. Bygherren var Odense Vandselskab.