Udgravning ved Neder Tandslet (HAM4397)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede dele af et treskibet langhus fra jernalderen (500 f.Kr. - 750 e.Kr.). Desuden fandtes der gruber med keramik fra middelalderen(1050 e. Kr. –1536 e. Kr.). Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.