Udgravning ved Neder Hollufvej


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen blev der afdækket 42 anlæg fordelt på 8 søgegrøfter som kan med sikkerhed siges at være ældre end efterreformatorisk og nyere tid.