Udgravning ved Neder Geestrup (HAM4499)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af cykelsti mellem Agerskov og Neder Geestrup. Udgravningen afdækkede bl.a. en jordfæstegrav fra begyndelsen af yngre romersk jernalder o. 160 e.Kr. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.